MS Project - Kreator eksportu zadań

System Windows

Program MS Project nie posiada funkcji eksportu danych zadań w postaci hierarchicznej. Kreator eksportu zadań jest dodatkiem do pakietu Office 2007 i 2010, który umożliwia wyeksportowanie zadań z MS Project do pliku tekstowego z zachowaniem zależności pomiędzy zadaniami.